TOP Filantrop 2010 - mateřská společnost nominována do evropské ceny za firemní dobrovolnictví 2011

Top Filantrop - společné foto

7. ročník prestižní soutěže TOP Filantrop, mezinárodní ceny Byznysu pro společnost za společenskou odpovědnost, byl vyhlášen v partnerství s Fórem dárců a Czech TOP 100 a ve spolupráci s Business in the Community, Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., Nadací Partnerství a Ekologickým institutem Veronica.

TOP Filantrop, mezinárodní cena Byznysu pro společnost za společenskou odpovědnost firem, se věnuje komplexnímu hodnocení veřejně prospěšných aktivit firem. Soutěž oceňuje a uznává takové firmy, které ukazují inovaci, kreativitu a trvalé odhodlání ke společenské odpovědnosti. Účast v soutěži TOP Filantrop, mezinárodní ceny Byznysu pro společnost, je otevřena všem společnostem. Rozhodující je především kvalita a efektivita projektu, nikoliv velikost firmy nebo samotná výše finanční podpory.

Do evropského hodnocení EVA 2011 byla za ČR nominována jedna firma v každé z následujících kategorií:

  • Velká firma
  • Malá firma
  • Inovace
  • Úspěšně zahájený projekt („nováček")

PRVNÍ CHODSKÁ byla nominována do evropské ceny za firemní dobrovolnictví 2011.

PRVNÍ CHODSKÁ byla v rámci večera také nečekaně zařazena do finále kategorie „Nejodpovědnější střední a malá firma roku 2010" a Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci roku 2010".

Finalisté české soutěže TOP FIlantrop v kategorii 'Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci roku 2010" byli zároveň hodnoceni dle dalších kritérií v rámci Evropské ceny za firemní dobrovolnictví 2011 vyhlášené při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 / The European Year of Volunteering 2011.

Jedna z cen TOP Filantrop je určena i pro jednotlivce, a to takové osobnosti, které se významným způsobem angažují ve společnosti. Letos poprvé může o vítězi ceny pro Osobnost roku 2010, ceny Telefónica O2 za osobní angažovanost ve prospěch společnosti, hlasovat i veřejnost.

Letošní novinkou byl i speciální benefit pro firmy, které získají některé z ocenění TOP Filantrop 2010 za odpovědný leadership. Každá z těchto 3 firem dostane poukaz na 1 inzertní celostranu v časopise CSR Fórum.

 

Top Filantrop - certifikát
Top Filantrop vyhlášení
Onduline
Trapézový plech
Hřebíkovačka
Hydroizolační folie
Ochrana dřeva