Se solárním systémem Bramac můžete získat dotaci v rámci programu Zelená úsporám!

Zájemcům o solární kolektor Bramac nyní nabízíme novou službu!  

V rámci dotačního programu Zelená úsporám lze získat státní dotaci na solární systém Bramac. Produkty Bramac jsou zaregistrovány v SVT (Seznam výrobků a technologií) na SFŽP.

Výše dotace na solární systémy činí:*

1. Pro rodinné domy

 • na přípravu teplé vody 55 000,
 • na přípravu teplé vody a přitápění 80 000,

2. Pro bytové domy

 • na přípravu teplé vody 25 000, Kč/byt
 • na přípravu teplé vody a přitápění 35 000, Kč/byt

Po zakoupení solárního systému pro přípravu teplé vody, Vám firma Bramac vyřídí státní dotaci 55 000,– Kč!

Pokud budete solární energii využívat pouze pro přípravu teplé vody, je výše dotace 55 000, Kč + příspěvek na zpracování podkladů do 5 000, Kč.  

Chcete sluneční energii využít k přípravě teplé vody a k přitápění? Pak je výše dotace 80 000, Kč + příspěvek na zpracování podkladů do 5 000, Kč + příspěvek na odborný výpočet do 10 000, Kč.

Zpracování a podání žádosti je možné provádět již před realizací nebo kompletně jednorázově po realizaci a uvedení systému do provozu.

Cena za zpracování podkladů, provedení odborného výpočtu a podání žádosti:

 • příprava teplé vody - 4 680 Kč včetně DPH (plně pokryta příspěvkem ze SFŽP)
 • příprava teplé vody a přitápění - 14 960 Kč včetně DPH (plně pokryta příspěvkem ze SFŽP)*

Náklady na zpracování podkladů, provedení odborného výpočtu a podání žádosti jsou propláceny po realizaci a uvedení do provozu  současně s dotací.

Pro vyřízení státní dotace musí majitel solárního setu Bramac dodat následující podklady:

 • protokol o uvedení do provozu
 • položková faktura a potvrzení o zaplacení
 • souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti k opatření oblast C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody z programu Zelená úsporám
 • výpis z katastru nemovitostí
 • čestné prohlášení, že zákazník bude zařízení používat nejméně 15 let
 • plnou moc

Společnost Bramac v rámci zapojení do programu Zelená úsporám pro Vás vyřídí:

 • technickou zpráva
 • schéma solárního systému
 • odborný výpočet zisku energie
 • žádost o podporu pro fyzické osoby oblast C
 • krycí list technických parametrů k žádosti o podporu v oblasti C

* V případě nutnosti doplnění projektové dokumentace bude cena stanovena dle skutečného rozsahu projekčních prací.

Související stránky: 
Bramac
Střešní tašky
Střechy skladem
Shozy
Ochrana dřeva
Pálené tašky