Nová zelená úsporám startuje už 12.8.2013

Nová zelená úsporám 2013 startuje, na lepší bydlení rozdělí přes miliardu.

Nový program Ministerstva životního prostředí nabídne na zateplení domů víc než jednu miliardu korun. Nová zelená úsporám 2013 bude přínosem pro celou českou ekonomiku.

Celkově je pro program vyčleněna jedna miliarda korun. Další peníze přibudou do konce roku.

Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (čím nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, efektivní využití zdrojů energie a na podporu přípravy a zajištění realizace opatření (např. podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy). Žadatelé mají navíc možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření.

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách.
Hladina 1 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů

Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude zahájen v srpnu 2013, první prostředky budou vyplaceny na podzim 2013.

Další podrobnosti, včetně vypracovaných modelových příkladů, kalkulačky pro výpočet výše podpory, návodu na podání žádosti nebo vzorové smlouvy o dílo, najdou zájemci na webových stránkách www.nzu2013.cz.

1. výzva NZÚ 2013

1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013.

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby,tak i právnické osoby.

V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Příloze II Směrnice):

1. Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
2. Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
3. Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie
4. Oblast podpory D - Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
5. Oblast podpory E - Bonus za kombinaci vybraných opatření
Příjem žádostí bude zahájen 12. srpna 2013 a ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013.

 

V případě zájmu, nás neváhejte kontaktovat.

Okapy
Střechy skladem
Pálené tašky
Shozy
Ochrana dřeva