Druhé místo v souteži Firma roku 2010

Firma roku 2010

Společnost DaCH CZ obhájila svou 2. pozici z loňského ročníku v Karlovarském kraji, což v silné konkurenci přihlášených firem je obdivuhodný výsledek.

Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2010 a Zlaté stránky.cz Živnostník roku 2010 jsou soutěže určené všem podnikatelům a živnostníkům. Svým všeoborovým a regionálním zastoupením jsou největším podnikatelským kláním v zemi. Zásadně se odlišují od podobných projektů ve snaze dosáhnout objektivity hodnocení a vytvořit tak zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých regionech a za celou Českou republiku. Pro rok 2010 získali záštitu všech hejtmanů České republiky. Vloni se přihlásilo do obou podnikatelských soutěží 3636 účastníků, letos 4123.

Soutěže jsou určeny všem firmám s obratem do 1,4 mld. Kč (kritérium pro zařazení do skupiny MSP) a dvouletou účetní historií a každému živnostníkovi v zemi, který je minimálně 1 rok držitelem platného živnostenského listu. Do soutěže se nemusejí hlásit pouze sami podnikatelé, ale je možné je také nominovat. Ambicí pořadatelů je oslovit každého podnikatele v zemi a nabídnout mu nejen možnost soutěžení, ale také pomoci a přínosu v informacích, které budou se soutěžemi spojeny.

Účastník soutěže Vodafone Firma roku 2010 poskytne srovnatelné ekonomické údaje z rychle dostupných zdrojů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát), vstupy budou vyhodnoceny na základě shodných kritérií. Vítězem se stane ten, kdo kromě souboru vyhodnocovaných ekonomických ukazatelů (rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti a produktivity) a dobré známky v ratingovém hodnocení přesvědčí odbornou porotu marketingovým odlišením své firmy..

V jednotlivých odborných porotách hlasovali  zástupci podnikatelských sdružení, redaktoři, marketingoví odborníci,  zástupci státní správy s gescí za rozvoj podnikání, zástupci partnerů a vítězové předchozích ročníků, kteří byli třikrát po sobě oceněni.

Celkové výsledky v Karlovarském kraji

1. místo - Praní a čištění
2. místo - DaCH CZ
3. místo - Realistic

1. místo - Kateřina Šarochová
2. místo - Martina Hanzlová
3. místo - Bohumír Hladík

Vodafone Byznys rebel Martina Hanzlová
Odpovědná firma roku Praní a čištění

Certifikát Firma roku 2010
Ocenění Firma roku 2010
Latě
Plechy pro klempíře
Trapézový plech
Hřebíkovačka
Pálené tašky