Ploché střechy

Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší.

Plochá střecha musí být navržena a provedena tak aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současne splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívaní a úspora energie a tepelná ochrana.

Vodotěsná izolace střech pomocí asfaltových natavitelných pásů je u nás dodnes nejrozšířenější. Na našem trhu se objevila celá řada nových výrobků a pro většinu našich stavařů – tím více pro běžného zákazníka – je dost složité se při výběru vhodného materiálu orientovat. Více informací Vám poskytneme na kterékoli pobočce DACHPARK nebo nás kontaktujte.

Střešní tašky
Okapy
Shozy
Hřebíkovačka
Ochrana dřeva